EU projekt internacionalizacije poslovanja

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Europska Unija, Zajedno do EU fondova Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke 8 Sigma d.o.o.
NAZIV PROJEKTA

Predstavljanje softverskog proizvoda 8SigmaMES na međunarodnom tržištu metalske industrije i industrije pića.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Tvrtka je razvila softverski proizvod 8Sigma MES koji je primjenjiv u različitim tipovima proizvodnih industrija. Usklađen je s konceptom Industry 4.0 i Internet of Things, omogućava potpunu digitalizaciju proizvodnih procesa, smanjuje troškove proizvodnje i povećava kvalitetu proizvoda. 8Sigma je, stoga, kao dugoročni cilj poslovanja odredila prodaju novih projekata baziranih na softverskoj platformi 8Sigma MES te njihovu implementaciju u tvorničkim postrojenjima na svim kontinentima, povećanje broja zaposlenih i tržišnog udjela, jačanje konkurentnih prednosti te primjenu 8Sigma MES platforme u metalskoj, prehrambenoj, pivarskoj, automobilskoj i papirnoj industriji. Kao mala i relativno mlada tvrtka, do sada nije imala priliku za aktivniju promociju koja bi omogućila ravnopravniju poziciju u odnosu na konkurenciju iz razvijenih zemalja te direktnu prodaju na ciljnim tržištima. U sklopu Projekta, tvrtka će stoga predstaviti svoje usluge i proizvode na ovim međunarodnim sajmovima:

  • BRAUBEVIALE ( Nürnberg, Njemačka: 12. do 14. studenog 2019. g.), sajam specijaliziran za pivarsku industriju
  • WIN EURASIA ( Istanbul, Turska: 10. do 13. studenog 2021. g.), sajam specijaliziran za integrirano automatsko pokretanje, obradu lima, strojeva i pribora, električke i elektroničke tehnologije, upravljanje lancima opskrbe i tehnologijama oblikovanja metala.
  • PROPAK DRINKTECH ASIA (Bangkok, Tajland: 15. do 18. lipnja 2022. ), sajam specijaliziran za proizvodnju, tehnologiju obrade i pakiranja pića.
  • ALUMINIUM (Düsseldorf, Njemačka: 27. do 29. rujna 2022. g.), sajam specijaliziran za metalsku industriju (proizvodnju i procesiranje aluminija).
Predstavljanjem na međunarodnim sajmovima namijenjenima industriji metala i pića, tvrtka će povećati svoju vidljivost i šanse za prodaju usluga i proizvoda potencijalnim klijentima na tržištima čije predstavnike navedeni sajmovi okupljaju.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima namijenjenima predstavnicima metalske industrije te industrije pića, tvrtka 8Sigma će predstaviti svoj softverski proizvod 8Sigma MES i time povećati svoju vidljivost na međunarodnom tržištu čime će ujedno steći i veće šanse za prodaju svojih proizvoda i usluga u metalskoj, pivarskoj te industriji pića. Krajnji rezultat projekta bit će povećanje prodaje i izvoza na stanom tržištu.

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 758.816,75 kuna.

Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 420.267,40 kuna.

Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta iznose 492.432,25 kuna, a Europska unija sufinancira 85% prihvatljivih troškova Projekta.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Razdoblje provedbe Projekta je od 3. srpnja 2019. godine do 3. prosinca 2022. godine.

KONTAKT OSOBA

Marko Šatrak, direktor
marketing[at]8sigma.eu
+385 1 7988 701

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr.

Detalji o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija dostupni su na internetskoj stranici strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/.

EU projekt uvođenja i certifikacije sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Europska Unija, Zajedno do EU fondova Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke 8 Sigma d.o.o.
NAZIV PROJEKTA

Uvođenje i certifikacija sustava upravljanja prema zahtjevima normi ISO 9001:2015 i ISO 27001:2013

KRATKI OPIS PROJEKTA

Usporedno s razvojem digitalnog društva raste i broj specijaliziranih tvrtki koje pružaju usluge pripreme i implementacije visoko sofisticiranih računalnih programa. Kako bi 8Sigma pojačala konkurentne prednosti vlastitog softverskog proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu, rukovodstvo tvrtke je odlučilo u svoje poslovanje implementirati međunarodno priznate ISO norme za upravljanje kvalitetom (ISO 9001:2015) te informacijskom sigurnošću (ISO 27001:2013).

Sustav upravljanja kvalitetom podrazumijeva skup politika, procesa, dokumentiranih procedura i zapisa te zbirku internih pravila na temelju kojih će biti jasno definirani način na koji će 8Sigma izrađivati i isporučivati svoje proizvode i usluge krajnjim kupcima. Implementacijom sustava upravljanja informacijskom sigurnošću usklađenim s normom ISO 27001:2013, tvrtka će pravilno zaštititi sve podatke s kojima u okviru svojeg poslovanja raspolaže, moći će procijeniti potencijalne rizike problematičnih ishoda upotrebe tih podataka te definirati odgovarajuću obradu rizika i postupke za sprječavanje problema.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Uvođenjem sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom te informacijskom sigurnošću, tvrtka 8Sigma će potvrditi najvišu razinu kvalitete rada, usluga i proizvoda što će utjecati i na povećanje povjerenja domaćih i stranih kupaca. Time će se povećati konkurentnost tvrtke 8Sigma i njezinih proizvoda i usluga.

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 242.650,00 kuna.

Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 76.602,00 kuna.

Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta iznose 90.120,00 kuna, a Europska unija sufinancira 85% prihvatljivih troškova Projekta.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Razdoblje provedbe Projekta je od 31. siječnja 2020. godine do 31. siječnja 2021. godine

KONTAKT OSOBA

Marko Šatrak, direktor
marketing[at]8sigma.eu
+385 1 7988 701

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr.

Detalji o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija dostupni su na internetskoj stranici strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/.